הנגשת מסמכים

כאשר אתם מעלים מסמך, כל מסמך ומכל סוג, לאתר שלכם אותו מסמך לפי חוק הנגישות חייב להיות קריא לתוכנות קריאת מסך למשתמשים עם לקות ראייה.

מסמכים שמשולבים בהם אלמנטים מורכבים כגון טבלאות מספור מורכב או עיצובים מיוחדים, מונגשים בעזרתם תוכנה יעודית להנגשה, מסמכים פשוטים יותר , מונגשים על ידי מערכות פשוטות יותר חלקן אוטומטיות ואף חלקן נקראות על ידי קוראי המסך, כמו כן יש לשים לב על מנת שקורא המסך ושאר כלי העזר, לאנשים עם מוגבלות, יוכלו לפענח את האתר יש לשים תשומת לב יתרה לסימוני הכותרות והסדר ההיררכי שלהם (H1,H2,H3)  כמו גם הפרדות בין פסקאות.

חברתנו תדע לספק לאתר שלכם את שירות הנגשת המסמכים בהתאם לצרכים המדויקים שלכם.