נגישות אתרים- הרבה מעבר לחוק

לאנשים עם מוגבלות יש זכות מלאה להשתתפות בכל תחומי החיים. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות נועדו להבטיח, שיוכלו לממש זכות זו. 

תקנה 35 עוסקת בהנגשת אתרים ומבוססת על תקן מכון התקנים ת"י 5568, הנשען על התקן הבינלאומי WCAG 2.0 ובו קיימת דרישה להנגיש אתר ברמת AA, הרמה האמצעית מבין עוד שתי רמות הנגשה (A ו-AAA).

מי שמחויב לתקנה 35 ומחוייב לבצע התאמות נגישות ע"פ חוק הם אלה המספקים "שירות ציבורי" אינטרנטי ( מוסדות ממשלתיים ,שירותי מסחר, תיירות, בריאות, תרבות, בידור, רווחה, פיננסיים, ספורט ועוד).

תקנות הנגישות בעבור אדם עם מוגבלות עוסקות במסירת מידע רלוונטי והנגשת ערוצי השירות, התאמת האמצעים בהם ניתן השירות והנגשה פיזית.

היום ידוע כי מתן השירות והשימוש האינטרנטי לאנשים עם מוגבלות לא נחבא אל הכלים ויש להביאו לתודעה ולהפצה כלכלל הציבור ע"י בעלי האתרים. באתרים אלו מחוייבים בעלי האתר לדאוג לפרטים הבאים:

הנגשת מסמכים- ישנם שני סוגי מסמכים שחייבים בהנגשה: טפסים שנועדו למילוי פרטים באתר עצמו ומסמכים המספקים הסבר אודות טפסי מילוי אלו.

הנגשת תכניי וידאו- אתרים המחוייבים להיות מונגשים ומלווים בכתוביות סרטונים המציגים הקלטת כנסים, דיונים או הרצאות, אתר פרטי שהמחזוריות שלו עולה על חמישה מיליון במהלך שלוש שנים, אתרים של הרשות הציבורית ומשרדיי הממשלה.

הנגשת אפליקציות- אפליקציות לסמארטפון ולטאבלט צריכות להיות נגישות בשתי מערכות הפעלה מרכזיות לפחות, ולעמוד בכל דרישות ההנגשה המחייבות אתרי אינטרנט.

הצהרת נגישות- ע"פ תקנות הנגישות על בית העסק לפרסם גם באמצעות אתר האינטרנט שלו, את כל הסדרי הנגישות הפיזיים הקיימים בסניפים ובחנויות שלו, עליו לציין את את סוג ההנגשה בחנייה, מעלית, מבואה, שירותים וכו'. בנוסף חובה עליו לפרסם את הצהרת הנגישות באתרו, בנוסף עליו לציין אם ישנו פטור מהנגשה באתר.

בדיקת נגישות- לאחר ביצוע כל ההתאמות באתר יעבור האתר בדיקה מטעם הנציבות לשיוויון שתפוקח על יד יועץ נגישות.